You are currently viewing 《港單身男女人數超185萬,基因配對助您高效脫單》

《港單身男女人數超185萬,基因配對助您高效脫單》

香港人口數字首次突破750萬,
當中25歲以上單身男女更超過185萬。**

DNA Perfect Match透過引入
外國風行多年嘅基因配對,
務求以科學基礎+專業服務,
高效率為單人一族搵到牽手到老嘅對象👫🏻。

或者您曾經聽過DNA測試,
但可能第一次聽DNA可以幫人搵另一半。
我哋拍攝咗一系列影片
深入淺出為單身嘅您介紹我哋嘅服務。

有興趣了解更多可以PM我哋,
亦可以預約免費基因情侶配對服務諮詢,
我哋期待見到您😉

馬上預約分析,從您嘅 DNA尋找Perfect Match啦!
📲 bit.ly/DNA_Wts

========================
📍記得Follow埋DNA Perfect Match嘅 Instagram:
bit.ly/DNA_PM_IG

DNA Perfect Match透過引入外國風行多年嘅基因情侶配對,
務求以科學基礎和專業服務,高效率為單身的您尋找合適的另一半。

默默心動不如立即行動,馬上預約免費基因情侶配對服務諮詢,
從您的 DNA尋找Perfect Match: bit.ly/DNA_Wts

Leave a Reply